Gói Starter
Free
3 Hostnames
Limited Domain
Expired in 7 days
 
Gói Economic
395.000 VNĐ
10 Hostnames
Email support
Expired in 365 days
 
Gói Premium
625.000 VNĐ
20 Hostnames
Email support
Expired in 365 days
 
Gói Professional
1.450.000 VNĐ
50 Hostnames
Your own domain
Phone support
Expired in 365 days

Khách hàng nếu có yêu cầu khác xin vui lòng liên hệ với Hotline: 0962.099.801

Add Comment