Các giao thức cập nhật DDNS của Myddns

Các giao thức cập nhật ddns của dịch vụ Myddns?

Tên miền Myddns có thể cập nhật DDNS theo 03 cách sau với thứ tự khuyến nghị như dưới đây:

1, Sử dụng DynDns/ NoIP protocol với IP của myddns.vn server

Đây là hình thức thông dụng và tối ưu nhất, trong đó người dùng sẽ thực hiện khai báo tài khoản và IP máy chủ Myddns trên thiết bị.

  • Giao thức: Dyndns hoặc NoIP
  • IP Server: 125.212.207.226 hoặc dynds.net
  • Username/password: là account đăng ký trên Myddns

Với cách thức này thì cần thiết bị cần hỗ trợ khai báo IP  máy chủ vì thực tế có nhiều loại modem đã fix cứng địa chỉ máy chủ. Khi đó để khai báo ddns cần chuyển sang cách thức 3 (khai báo dns của thiết bị).

2, Sử dụng Custom API  

Phương thức này chỉ áp dụng cho các thiết bị hỗ trợ option khi báo Custom API để cập nhật DDNS. Điển hình là thiết bị modem Draytek.

Tham số khai báo như sau:

  • Service API: /ddns_ud?hostname=[hostname]&u=[username]&p=[hash password]&myip=###IP###&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG
  • Auth Type: Basic
  • Connection Type: Http
  • Server response: Tùy chọn

3, Sử dụng DynDns/ NoIP protocol và khai báo DNS server trỏ về Myddns

Trong trường hợp này, các thiết bị modem đã fix cứng IP của dịch vụ Dyndns và NoIP. Do vậy, người dùng cần cấu hình thay đổi DNS Server của thiết bị để trỏ thẳng về máy chủ của Myddns.

Kết luận

Với các giao thức kể trên chúng tôi khuyến nghị như sau:

  • Nên sử dụng chế độ 1 để khai báo tên miền động trên Camera hoặc modem có hỗ trợ khai IP của Server trỏ tên miền Myddns (Vd. Modem Huawei
  • Trường hợp thiết bị hỗ trợ API có thể lựa chọn chế độ khai báo này (chế độ 2)
  • Khi các cách trên không khả thi thì có thể thực hiện theo chế độ 3.

Tham khảo: Hướng dẫn khởi tạo và sử dụng tên miền Myddns

Add Comment