Hướng dẫn cấu hình DDNS cho camera VP9

Camera VP9

Là Thế Hệ Mới của công nghệ Camera nhờ Công Nghệ Nén dữ liệu ưu việt. Sản phẩm camera duy nhất KH có thể trải nghiệm trực tiếp trước khi mua được Viettel hợp tác triển khai.

Thông tin chi tiết tham khảo thêm tại website: http://cam9.web1s.top/

Giao diện Camera VP9 có hỗ trợ sẵn chế độ khai báo IP Server nên rất phù hợp để sử dụng Myddns. Tham khảo thêm Các chế độ sử dụng Myddns

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn người dùng cấu hình tài khoản Myddns cho VP9 DDNS

Hướng dẫn cấu hình VP9 DDNS cho tài khoản Myddns

Khai báo các tham số như sau:

  • DDNS Type: Lựa chọn mode DynDNS
  • Server Address: 125.212.207.226 hoặc dynds.net
  • Domain: host tạo trong myddns.vn (ví dụ: vp9.myddns.vn)
  • Server Port: 80
  • User Name: Điền user người dùng đăng ký dịch vụ MyDDNS
  • Password: Điền password người dùng đăng ký dịch vụ MyDDNS

vp9-1

  • Thực hiện Save lại cấu hình và reboot lại thiết bị. Sau khi khai báo tham số 5s, kiểm tra lại host đăng ký bằng cách ping hoặc ghi nhận tham số Last update trên Host đăng ký.
  • Giao diện của host trên trang Myddns hiển thị như bên dưới:

hik-02

Kiểm tra tên miền động

Thực hiện sử dụng một trong các phương pháp sau để kiểm tra tên miền động đã hoạt động tốt

  • Thực hiện thử thay đổi bằng tay địa chỉ IP của host và chờ khoảng 2-5 phút, sau đó quan sát IP cập nhật lại như cũ
  • Reset modem và quan sát tên miền có cập nhật khi IP thay đổi

Tham khảo: Các tiện ích sử dụng kiểm tra tên miền động

Hướng dẫn Video

Add Comment