Hướng dẫn cấu hình KBVision DDNS

Camera KBVision

KBVISION là hãng camera Mỹ tại Việt Nam, chuyên cung cấp những giải pháp an ninh toàn diện, với mức chi phí cạnh tranh, phù hợp với thị trường, bên cạnh đó, yếu tố chất lượng hoàn toàn được đảm bảo.

Thông tin chi tiết tham khảo thêm tại website: 

http://kbvision.vn/

Giao diện Camera của KBVision có hỗ trợ sẵn chế độ khai báo IP Server nên rất phù hợp để sử dụng Myddns. Tham khảo thêm Các chế độ sử dụng Myddns

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn người dùng cấu hình tài khoản Myddns cho KBVision ddns

Hướng dẫn cấu hình KBVision DDNS

Truy cập vào giao diện cấu hình Camera KBVision và thực hiện khai báo các tham số như sau:

*Mặc định KBVision hỗ trợ khai báo tên miền hãng KBvision DDNS, để sử dụng Myddns cần chuyển sang mode DynDNS và khai báo như bên dưới.

  • DDNS Type: Lựa chọn mode DynDNS
  • Server IP: 125.212.207.226 hoặc dynds.net
  • Domain Name: host tạo trong myddns.vn (ví dụ: abc.myddns.vn, hoặc abc.dynds.net).
  • UserName: Điền user người dùng.
  • Password: Điền password người dùng.
  • Thực hiện Save lại cấu hình và reboot lại thiết bị. Sau khi khai báo tham số 5s, kiểm tra lại host đăng ký bằng cách ping hoặc ghi nhận tham số Last update trên Host đăng ký.
  • Giao diện của host trên trang Myddns hiển thị như bên dưới:
hik-02

Kiểm tra tên miền động

Thực hiện sử dụng một trong các phương pháp sau để kiểm tra tên miền động đã hoạt động tốt

  • Thực hiện thử thay đổi bằng tay địa chỉ IP của host và chờ khoảng 2-5 phút, sau đó quan sát IP cập nhật lại như cũ
  • Reset modem và quan sát tên miền có cập nhật khi IP thay đổi

Tham khảo: Các tiện ích sử dụng kiểm tra tên miền động

—–

Add Comment