Hướng dẫn cấu hình Huawei DDNS

Modem Huawei 8045A2

Modem Huawei 8045A2 là modem thông dụng của nhà mạng Viettel cung cấp cho người dùng sử dụng mạng FTTH.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cấu hình Huawei DDNS step by step.

Giao diện Modem của Huawei có hỗ trợ sẵn chế độ khai báo IP Server nên rất phù hợp để sử dụng Myddns. Tham khảo thêm Các chế độ sử dụng Myddns

Hướng dẫn cấu hình Huawei DDNS

Truy cập vào giao diện cấu hình DDNS trong modem Huawei HG8045A2 và thực hiện khai báo các tham số như sau:

  • Domain name: host tạo trong myddns.vn (ví dụ: home.myddns.vn hoặc abc.dynds.net)
  • Service Provider: Lựa chọn mode dyndns
  • Host of the service provider: dynds.net hoặc IP 125.212.207.226
  • Service Port: 80
  • User Name: Điền user người dùng đăng ký dịch vụ MyDDNS
  • Password: Điền password người dùng đăng ký dịch vụ MyDDNS

huawei-1

  • Sau khi khai báo tham số 5s, trạng thái thiết bị sẽ báo Update success xác định quá trình khai báo thành công.

Kiểm tra tên miền động

Thực hiện sử dụng một trong các phương pháp sau để kiểm tra tên miền động đã hoạt động tốt

  • Thực hiện thử thay đổi bằng tay địa chỉ IP của host và chờ khoảng 2-5 phút, sau đó quan sát IP cập nhật lại như cũ
  • Reset modem và quan sát tên miền có cập nhật khi IP thay đổi

Tham khảo: Các tiện ích sử dụng kiểm tra tên miền động

Video hướng dẫn 

Tham khảo chi tiết: