Hướng dẫn cấu hình Huawei DDNS

Modem Huawei 8045A2

Modem Huawei 8045A2 là modem thông dụng của nhà mạng Viettel cung cấp cho người dùng sử dụng mạng FTTH.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cấu hình Huawei DDNS.

Giao diện modem Huawei rất linh hoạt, không cố định sẵn giao thức ddns của các nhà cung cấp Dyndns, NoIP mà vẫn cho phép người dùng khai báo theo địa chỉ IP Server nên rất phù hợp để sử dụng tài khoản của nhà cung cấp Myddns.

Về các chế độ khai báo của dịch vụ Myddns các bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết Các chế độ sử dụng Myddns.

Hướng dẫn cấu hình Huawei DDNS

Truy cập vào giao diện cấu hình DDNS trong modem Huawei HG8045A2 và thực hiện khai báo các tham số như sau:

  • Domain name: host tạo trong myddns.vn (ví dụ: home.myddns.vn hoặc abc.dynds.net)
  • Service Provider: Lựa chọn mode dyndns
  • Host of the service provider: dynds.net hoặc IP 125.212.207.226
  • Service Port: 80
  • User Name: Điền user người dùng đăng ký dịch vụ MyDDNS
  • Password: Điền password người dùng đăng ký dịch vụ MyDDNS

huawei-1

  • Sau khi khai báo tham số 5s, trạng thái thiết bị sẽ báo Update success xác định quá trình khai báo thành công.
  • Thực hiện Save lại cấu hình và reboot lại thiết bị. Sau khi khai báo tham số 5s, kiểm tra hostname đã hoạt động chưa bằng cách ping hostname rồi so sánh với IP WAN của mạng (vd bằng cách truy cập vào trang https://www.whatismyip.com/) hoặc so sánh với thông số Current IP cập nhật của Hostname.
  • Bạn cũng có thể thử reset modem và quan sát IP của hostname cập nhật mới lại hay không để đảm bảo hostname sau khi khai báo trên thiết bị đã hoạt động bình thường.

Nếu Current IP của hostname cập nhật mới thì chúc mừng các bạn đã cấu hình thiết bị thành công !!!

Các bạn có thể tham khảo các tiện tích sử dụng tại bài viết  Các tiện ích sử dụng kiểm tra tên miền động.

Video hướng dẫn 

Tham khảo chi tiết: