Hướng dẫn cấu hình Tenda DDNS

Modem Tenda

Sản phẩm Tenda bao gồm mạng gia đình, mạng doanh nghiệp, switch, CPE băng thông rộng, gateway, powerlines, băng thông rộng di động, camera IP.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cấu hình Tenda DDNS step by step.

Hướng dẫn cấu hình Tenda DDNS

Do modem Tenda đã cấu hình cứng IP của Server nên để sử dụng được domain của Myddns người dùng cần khai báo lại DNS trên modem.

* Đối với những trường hợp này, việc cấu hình dns có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động kết nối internet của modem. Do vậy nếu có thể chúng tôi vẫn khuyến nghị người dùng cấu hình trên camera để tránh các lỗi liên quan.

Các bước cấu hình như sau:

Bước 1: Khai báo DNS trên modem:

  • Primary DNS: 125.212207.226
  • Secondary DNS: 8.8.8.8

Bước 2: Khai báo tham số DDNS

Truy cập vào mục cấu hình DDNS của Modem:

Khai báo các tham số như sau:

  • Dynamic DNS: Actived
  • Service Mode: Automatically
  • Service Provider: Lựa chọn mode DynDNS
  • My Host Name: host tạo trong myddns.vn (ví dụ: abc.dynds.net)
  • User Name: Điền user người dùng đăng ký dịch vụ MyDDNS
  • Password: Điền password người dùng đăng ký dịch vụ MyDDNS

Sau khi khai báo tham số 5s, kiểm tra lại host đăng ký bằng cách ping hoặc ghi nhận tham số Last update trên Host đăng ký.

hik-02

Kiểm tra tên miền động

Thực hiện sử dụng một trong các phương pháp sau để kiểm tra tên miền động đã hoạt động tốt

  • Thực hiện thử thay đổi bằng tay địa chỉ IP của host và chờ khoảng 2-5 phút, sau đó quan sát IP cập nhật lại như cũ
  • Reset modem và quan sát tên miền có cập nhật khi IP thay đổi

Tham khảo: Các tiện ích sử dụng kiểm tra tên miền động

—–

Add Comment