Hướng dẫn cấu hình VTVCab DDNS

Modem VTVCab

VTVcab đã hoạch triển khai ứng dụng công nghệ mạng cáp quang GPON kết hợp với CMC cung cấp bundle gói truyền hình và FTTH cho người dùng.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cấu hình VTVCab DDNS step by step.

Hướng dẫn cấu hình VTVCab DDNS

Do modem TPlink đã cấu hình cứng IP của Server nên để sử dụng được domain của Myddns người dùng cần khai báo lại DNS trên modem.

* Đối với những trường hợp này, việc cấu hình dns có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động kết nối internet của modem. Do vậy nếu có thể chúng tôi vẫn khuyến nghị người dùng cấu hình trên camera để tránh các lỗi liên quan.

Các bước cấu hình như sau:

Bước 1: Khai báo DNS trên modem

Truy cập vào mục cấu hình DDNS của Modem:

vtv-0

Bước 2: Khai báo các tham số Tplink DDNS:

  • Dynamic DNS: Actived
  • Service Mode: Automatically
  • Service Provider: Lựa chọn mode DynDNS
  • My Host Name: host tạo trong myddns.vn (ví dụ: abc.dynds.net)
  • User Name: Điền user người dùng đăng ký dịch vụ MyDDNS
  • Password: Điền password người dùng đăng ký dịch vụ MyDDNS

Khai báo DNS trên modem:

  • Primary DNS: 125.212207.226
  • Secondary DNS: 8.8.8.8

vtv-2

Sau khi khai báo tham số 5s, kiểm tra lại host đăng ký bằng cách ping hoặc ghi nhận tham số Last update trên Host đăng ký.

hik-02

  • Thực hiện Save lại cấu hình và reboot lại thiết bị. Sau khi khai báo tham số 5s, kiểm tra hostname đã hoạt động chưa bằng cách ping hostname rồi so sánh với IP WAN của mạng (vd bằng cách truy cập vào trang https://www.whatismyip.com/) hoặc so sánh với thông số Current IP cập nhật của Hostname.
  • Bạn cũng có thể thử reset modem và quan sát IP của hostname cập nhật mới lại hay không để đảm bảo hostname sau khi khai báo trên thiết bị đã hoạt động bình thường.

Nếu Current IP của hostname cập nhật mới thì chúc mừng các bạn đã cấu hình thiết bị thành công !!!

Các bạn có thể tham khảo các tiện tích sử dụng tại bài viết  Các tiện ích sử dụng kiểm tra tên miền động

Add Comment